Privatlivspolitik – sådan håndteres persondata

Charlotte Køster registrerer personoplysninger og i det følgende kan du læse hvilke oplysninger virksomheden indsamler om dig, hvorfor og hvordan den behandler de indsamlede oplysninger, og hvordan du kontakter Charlotte Køster, hvis du vil vide mere om behandling af dine personoplysninger. Charlotte Køster er ejet af Charlotte Køster Mikkelsen, kontakt@charlottekoester.dk

Den dataansvarlige: Charlotte Køster, CVR-nr. 37675989, København K, telefon 22 27 90 69.

Formålet: At kunne fakturere ydelser fra Charlotte Køster og at kunne komme i dialog såvel skriftligt som pr. telefon med kunder og samarbejdspartnere samt i forbindelse med karriererådgivning at kunne kunne give feedback på jobsøgningsmaterialer. -her er det nødvendigt at indhente eksempler på cv og ansøgninger.

De personoplysninger Charlotte Køster indsamler er: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CVR-nr (hvis der er tale om en virksomhed) samt CV, ansøgninger. og portrætbilleder. Charlotte Køster indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne give den rette rådgivning og levere de ønskede ydelser.

Charlotte Køster opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.

Charlotte Køster indsamler ikke personoplysninger om dig fra tredjemand.

Retsgrundlag: Virksomheden behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke, du giver, når du kontakter Charlotte Køster. Behandling af personoplysninger på baggrund af samtykke er reguleret i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1 og i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Videregivelse af oplysninger: Som led i driften af Charlotte Køster videregiver jeg dine personoplysninger til forskellige databehandlere. Databehandlerne kan f.eks. være IT-leverandør, bogholder, bogføringsbureau osv.

Adgang til dine personoplysninger: Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som Charlotte Køster behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi af disse oplysninger. Du kan også bede om, at få rettet eller opdateret oplysningerne, eller anmode om at Charlotte Køster transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt.

Du kan også altid anmode om, at få slettet personoplysninger eller anmode om, at Charlotte Køster kun i et nærmere begrænset omfang behandler de allerede indsamlede personoplysninger.

Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som Charlotte Køster behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.

Du kan altid anmode om, at de personoplysninger, som Charlotte Køster opbevarer om dig slettes eller anmode om, at Charlotte Køster kun i et nærmere begrænset omfang behandler de allerede indsamlede personoplysninger. Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles, bedes du kontakte: kontakt@charlottekoester.dk

Tilbagetrækning af samtykke: Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke berøre lovligheden af den behandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen af samtykket. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte kontakt@charlottekoester.dk

Klageret: Klager over Chalotte Køsters behandling af oplysninger skal rettes til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/. Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er lovlig, opfordres du til først at kontakte Charlotte Køster, således vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.