Enneagrammet

Jeg holder meget af konkrete og praktiske værktøjer og arbejder på et solidt fundament af velbeskrevne metoder. Det psykologiske persontypeværktøj Enneagrammet er en af de vigtigste kilder til inspiration i mit arbejde. Det har givet mig vigtige og tankevækkende indsigter i både min egen måde at være i verden på og ikke mindst hjulpet mig til at forstå de mange forskellige mennesker, jeg møder i mit virke som coach og mediator.

De sidste 15 år har jeg været på en rejse i Enneagrammets visdom og er akkrediteret International Enneagram Professional (IEA). Det betyder, at du som kunde har garanti for, at min erfaring og viden om Enneagrammet er på et niveau, som er internationalt godkendt.

Enneagrammet er et af tidens mest brugte psykologiske værktøjer, som hjælper dig med at opdage din persontype. Det guider dig til at se, hvilke uhensigtsmæssige mønstre du falder i, når du er presset eller stresset.

Når du ved hvilken Enneagramtype, du relaterer dig til, kan du arbejde bevidst med at blive fri. Enneagrammet hjælper dig til at få øje dine grundlæggende motiver for at gøre, som du gør. Når du spotter, hvilke psykologiske mønstre der ”kører” med dig, har du mulighed for at ændre på det, som ikke længere støtter dig i dit liv.

Det giver dig frihed til at vælge fremfor at leve et liv på autopilot, hvor gamle vaner styrer dig. Det er derfor, Enneagrammet er blevet så stor en del af min måde at arbejde med mennesker på. Det er en nøgle til øget frihed og nærvær.

Enneagrammet beskriver 9 grundlæggende personlighedstyper. Typerne oplever verden på hver deres måde og har særlige reaktionsmønstre, potentialer, kernekompetencer og stress-triggere. Enneagrammet beskriver den menneskelige adfærd, der knytter sig til de 9 personlighedstyper. Samtidig giver det os indsigt i de forskellige motiver, værdier og behov, som ligger til grund for typernes adfærd. 

Med Enneagrammet kan du styrke din kommunikation, motivation, selvindsigt, dit personlige lederskab og ikke mindst skabe rummelighed over for andre. At kende sin Enneagramtype er for mange en fantastisk genvej til at træffe gode valg, håndtere konflikter og ikke mindst lære sig selv bedre at kende.

Det betyder Enneagrammet for mig personligt

Da jeg første gang læste bogen Enneagrammets Visdom skrevet af min lærermester Russ Hudson og hans gode ven, Don Riso, var det som at komme hjem.

Jeg har hele mit liv kæmpet med mange ængstelige tanker og frygt for hvad som helst og har altid stillet mange spørgsmål og forsøgt at regne det hele ud: livet, døden og meningen med det hele.

Jeg har aldrig været tilfreds med svar a la ”sådan er det bare” og jeg har siden min folkeskoletid insisteret på, at stille spørgsmål og oftest indtaget det modsatte synspunkt af, hvad de andre mente. En skeptisk Rasmus Modsat.

Da alle andre for 20 år siden valgte at tage en coachuddannelse, skulle jeg helt sikkert ikke være coach. Jeg ville ikke bokses ind og jeg ville gøre tingene på min måde.

Da en Ennegram-dedikeret kollega forsøgte at introducere mig til Enneagrammet, tog det 2 år at give slip på min skepsis og undersøge om der mon kunne være noget om snakken med det der Enneagram. Man skal jo ikke hoppe på det første og bedste!

Samtidig har jeg altid haft et stort behov for at høre til i et fællesskab og at have en gruppe at kunne stå op for. Så en stor del af mig har igennem højskole, universitetsstudier og arbejdsliv været orienteret omkring at skabe forpligtende og ligeværdige fællesskaber – gerne lidt i opposition til lærerne, ledelsen eller andre autoriteter.

Hvis du kender Ennegrammet ved du, at disse beskrivelser passer virkeligt godt på Type 6, som er den skeptiske, realistiske og loyale type i Enneagrammet.  At erfare at sådan en som mig, faktisk var beskrevet ret præcist i en bog, gjorde et kæmpe indtryk på mig. Det gav mig styrke og ro i at vide, at jeg ikke er alene og deler denne tilgang til verden med min. 1/9 af verdens befolkning. Herfra startede rejsen mod frihed og nærvær for alvor og jeg dykkede jeg ned i Enneagrammet og deler nu min viden og erfaringer med alle, som gider høre på det. 

Du kan lytte til podcasten her, hvis du er nysgerrig efter at høre mere om, hvordan jeg som et menneske, der relaterer mig til type 6, oplever verden.

Samarbejde med THINK ABOUT IT

Jeg arbejder tæt sammen med THINK ABOUIT IT, som drives af Flemming Christensen, som er blandt de førende eksperter i verden inden for Enneagrammet. Flemming integrerer anerkendt psykologi med moderne teorier om ledelse, teamarbejde og filosofi.

Læs mere om mit samarbejde med THINK ABOUT IT.

Hvis du er nysgerrig efter at kende din egen Enneagramtype, kan du tage en gratis test her.

I samarbejde med THINK ABOUT IT afholder jeg workshops og Master Classes, hvor jeg bl.a. kombinerer viden om Enneagrammet med psykologiske teorier og mediationsmindsettet. Du kan læse mere om arrangementer her.

Netop denne kombination er oplagt til at give dig en forståelse for, hvad konflikter er, og hvad du kan gøre for at håndtere dem. Samt indsigt i hvordan forskellige persontyper agerer i konflikter og ikke mindst inspiration til, hvordan du selv kan være med til at skabe sunde og udviklende relationer med plads til forskelligheder og uenigheder. 

Charlotte Køster

Coach & Mediator

Privatlivspolitik

Sessioner afholdes på telefon, Zoom eller i lokaler her:

Østerbrogade 52, 1. tv. 2100 København Ø

Alle hverdage
8.00 – 20.00

Kontakt

Tlf: +45 22 27 90 69
E-mail: kontakt@charlottekoester.dk

CVR-nr: 37675989