HØR PÅ MIG!

Har du ofte en fornemmelse af at være lidt anderledes end de andre og lader du ofte andres meninger og udtalelser trænge helt ind i din biomasse?

Er du særlig sensitiv over for stemninger, tonefald, ord, lyde, lugte, indretning, farver, energier og bliver du hurtigt optaget af, hvad det gør ved dig og hvad du føler, når nogen siger noget på en bestemt måde til dig?

Holder du af at dele med andre hvordan du virkelig har det, især hvis ting er lidt svære og kan du godt synes, at det lidt hårdt med alle de dårlige vibrationer og konflikter mellem mennesker?

Oplever du at dine sindsstemninger skifter hurtigt og at det hjælper at få luft for dine følelser, når du mærker dem? -så er du måske et menneske, som andre fra tid til anden vil kalde en Drama Queen.

Hvis du er et menneske med let adgang til dine følelser og et udpræget talent for at italesætte dem og forklare andre om dem, kan du ofte blive skuffet, hvis andre ikke møder dig i den samme følelsesmæssige intensitet. Andre mennesker forekommer dig måske som ignorante, kyniske, kolde, overfladiske eller uden forståelse og indføling.

Det er rigtig godt at være i god kontakt med sine følelser og det er rigtig godt at have et stort ordforråd for dem. Det er også rigtig godt at sige dem højt. Udfordringen er hvis alle følelser altid skal bearbejdes og behandles som om det er den eneste og sande virkelighed.

Følelser er nemlig ikke lig med virkeligheden. Følelser kommer og går. Følelser er typisk afledt af en tanke eller en kropslig sansning. Også tanker og sansninger ændrer sig minut for minut, så når vi bliver attached til vores følelser og forveksler dem med virkeligheden, kommer vi til at pådutte og intimidere andre mennesker med vores følelsers intensitet.

Vi ved at følelserne klinger af, når vi siger dem højt og vi ved at følelser ”bare” er følelser og det betyder at det er hensigtsmæssigt at omsætte dem til andet end reaktiv adfærd, så vi undgår at skabe en storm i et glas vand. Først og fremmest er det vigtigt at vi øver os i at skelne mellem fakta og fortolkninger.

Fakta er en objektiv beskrivelse og iagttagelse af, hvad der foregår uden vurderinger. Lige så snart fakta møder følelse har vi som regel en fortolkning iblandet en vurdering og en dom. For eksempel: Min kollega beklager sig altid, når jeg snakker med hende!

At beklage sig er en vurdering. Hvorvidt der er tale om beklagelse afhænger af modtageren og er altså fuldstændig subjektiv. En iagttagelse uden vurdering kunne i stedet være: Min kollega ringede til mig 3 gange i denne uge og hver gang snakkede han om at han følte sig dårligt behandlet.

Et andet eksempel på iagttagelse blandet med subjektiv vurdering: Min kæreste udsætter tingene til sidste øjeblik. En iagttagelse adskilt fra følelser:  Min kæreste læser til eksamen aftenen før.

Når vi kombinerer iagttagelse med følelser og vurdering er andre tilbøjelige til at opfatte det som kritik og reagere imod det vi siger til dem. Når vi gør det skaber vi afstand imellem os og er så småt i gang med at nære en potentiel konflikt.

Alle mennesker, uanset persontype, har vanskeligt ved at adskille fakta fra fortolkninger. Det sker for de fleste hver eneste dag.

Hvis du genkender det her med hurtigt at blive optaget af dine følelser og have behov for at kommunikere dem til andre, relaterer du dig måske til Enneagrammets Type 4 (Individualisten) og du vil opleve at have stor glæde af, at kunne adskille fakta og fortolkninger, når du taler med andre mennesker.

Som mediator og konfliktmægler bruger jeg persontypeværktøjet Enneagrammet til at pege på, at der er 9 forskellige måder at håndtere konflikter på. Har du nogle af Type 4s tendenser i dig, er det vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle mennesker har lige så let adgang til deres følelsesliv, som du har. Og ikke alle er ligeså komfortable med at dele deres følelser. Faktisk er der rigtig mange mennesker som slet ikke har et sprog for, hvad de føler og som let føler sig intimideret og provokeret af for meget snak om følelser.

Hvis du arbejder eller lever tæt sammen med et menneske med denne iboende trang til at lukke op for de følelsesmæssige sluser, så skal du vide, at det som de her mennesker helt grundlæggende ønsker at lære både sig selv og andre noget om ÆGTHED og AUTENCITET.

De ønsker, at vi alle skal stå ved os selv med alt det, der er særligt ved hver enkelt af os. Nogle gange glemmer de det her med fakta og fortolkninger og nogle gange blander de ægte og falske følelser sammen.

Det gode råd her er: Lyt til dem og hjælp dem med at identificere deres ægte følelser dvs. når de responderer på noget, som bunder i deres værdier.

Deres falske følelser dvs. dem som ”bare” er en reaktion på en umiddelbar og forbigående impuls, skal du lade dem få luft for uden at kommentere og have en mening om dem. Så får de ny luft og energi til at komme videre og I kan tale om de følelser, som er ægte og som virkelig betyder noget.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s